สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ Chair Professor Grants ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องจริยธรรม มาตรฐาน และคุณภาพงานวิจัย (Responsible Conduct of Research) และเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ / ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 และทุนวิจัยมุ่งเป้าตามคลัสเตอร์และโปรแกรมของ สวทช. ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ 0 2644 8150 ต่อ 81832 และ 81833 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 สามารถโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมได้ที่ลิงค์นี้

http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/2017042817-responsible-conduct-research.pdf

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป