29 มีนาคม 2560 ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 หรือ NAC2017 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ Thailand Organic and Printed Electronics Innovation Center (TOPIC) และบริษัท เฮเดล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยอาวุโสศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยอาวุโสศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) ศูนย์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. กล่าวว่า กราฟีน เป็นวัสดุมหัศจรรย์ ที่ทั่วโลกเชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีวัสดุที่เป็น emerging technology ที่เปลี่ยนแปลงหลายอุตสาหกรรมในอนาคต ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ Thailand Organic and Printed Electronics Innovation Center (TOPIC) หน่วยงานในสังกัด เนคเทค-สวทช.ได้ทำวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกราฟีนตั้งแต่เทคโนโลยีการสังเคราะห์ การผลิตเชิงปริมาณ และการนำกราฟีนไปใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสังเคราะห์กราฟีนด้วยการลอกด้วยเคมีไฟฟ้าให้แก่บริษัท Innophene ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นบริษัท startup (ในภายหลัง Haydale ได้ร่วมลงทุนใน Innophene ) TOPIC ได้ผลักดันให้เกิดงานวิจัยเกี่ยวกับหมึกนำไฟฟ้าผสมกราฟีนเป็นรายแรกของโลกที่นำไปใช้ในกระบวนการ Printed Electronics หรืออิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ได้ TOPIC ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีกราฟีนให้ภาคเอกชน ทำงานแบบเครือข่ายระหว่างภาครัฐ และเอกชน มีห้องปฏิบัติการ และบริการทางเทคนิค เพื่อบริการแก่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยหมึกอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมึกนำไฟฟ้า และ TOPIC เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Organic Electronics Association หรือ OE-A ซึ่งเป็นสมาคมด้านอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ระดับโลกเพื่อสร้างเครือข่ายกับกลุ่มสมาชิกของ OE-A ที่มีอยู่ทั่วโลก ทำให้ไทยมีฐานข้อมูล และเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยที่กว้างมากขึ้น

Haydale Graphene Industries เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอังกฤษที่มีมูลค่าตลาด 30 ล้านยูโร มีความเชี่ยวชาญด้านกราฟีนมาแต่เริ่มแรกและต่อยอดไปยังวัสดุนาโนอื่นๆ ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชีย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีวัสดุกราฟีน จึงจัดตั้งศูนย์วิจัยกราฟีน Haydale Technologies (Thailand)  ขึ้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย การมีศูนย์ HTT ในประเทศไทย ทำให้นักวิจัยไทยจะได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นในอนาคต และจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0

Haydale เห็นว่าประเทศไทยและเอเชียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีปริมาณของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดเป้าหมายของบริษัทจำนวนมาก เช่น สิ่งพิมพ์ รถยนต์ และวัสดุคอมโพสิต บริษัทได้นำเครื่อง Plasma reactor ที่เป็นเทคโนโลยีของบริษัทเข้ามาจากอังกฤษเพื่อพัฒนากลุ่มวัสดุใหม่ที่เกิดจากการนำกราฟีนไปประยุกต์ใช้ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆจากวัตถุดิบในประเทศ อาทิ ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่จะมีคุณสมบัติที่ทนต่อการสึกหรอและอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับการทำตลาดในการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยี plasma reactor ของ Haydale เป็น Clean เทคโนโลยี่ที่มี zero waste สามารถนำกราฟีนมาติดหมู่ฟังก์ชั่น เพื่อให้เกิดคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาได้ เป็นกระบวนการในการทำ material ธรรมดาให้เป็น smart material บริษัทได้ร่วมกับ partner ผลิตเครื่องนี้ขายด้วย และมหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่มี lab graphene เช่น Cambridge ใน UK ก็มีเครื่องของ haydale ด้วย ปัจจุบัน HTT มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย เกาหลี เป็นต้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป