22 กุมภาพันธ์ 2560 - เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด และสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) จัดประกวดการ์ตูนแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ ปี 2 หัวข้อ “กองทุนรวมเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว” เปิดโอกาสให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป ใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดผลงาน ผ่านสื่อแอนิเมชั่นผสมผสานโมชั่นกราฟิคหรืออินโฟกราฟิค ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา และเงินรางวัลมูลค่ารวมถึง 260,000 บาท หวังกระตุ้นคนไทยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม สร้างความมั่นคงให้ชีวิต เตรียมพร้อมต้านเกษียณจน และก้าวสู่สังคมสูงวัยได้อย่างสมบูรณ์

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สวทช. กล่าวว่า “ซอฟต์แวร์พาร์ค และบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ร่วมด้วยสมาคม TAGGA จัดโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2 ขึ้น ในหัวข้อการแข่งขัน “กองทุนรวมเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว” ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา และเงินรางวัลมูลค่ารวมถึง 260,000 บาท

โดยปีนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดแล้ว ยังเพิ่มเติมกลุ่มบุคคลทั่วไปด้วย เพื่อให้การประกวดผลงานเป็นไปในวงกว้าง ทุกกลุ่มในสังคมได้มีส่วนร่วมในการนำความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานด้านแอนิเมชั่น ที่สามารถผสมผสานโมชั่นกราฟิคหรืออินโฟกราฟิค พัฒนาเป็นสื่อให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ และเข้าถึงการใช้เครื่องมือช่วยบริหารเงินออมในรูปแบบการ์ตูนที่เข้าใจง่าย รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการวางแผนการบริหารเงินออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงของตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม”

นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ ซึ่งจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกคนผ่านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสังคมผู้สูงอายุอาจสร้างภาระที่ทุกคนในประเทศต้องแบกรับร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้น และมีอายุยืนยาวมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบสวัสดิการด้านสุขภาพต่างๆ โดยการเพิ่มความมั่นคงของระบบดังกล่าว ล้วนเป็นภาระด้านการเงินที่ต้องมีผู้แบกรับทั้งสิ้น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องของทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยสูงอายุ วัยทำงาน วัยเรียน และวัยเด็ก ซึ่งจะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคต หลักในการเตรียมความพร้อมคือ การเพิ่มรายได้ และการออม ซึ่งนักวิชาการทีดีอาร์ไอเสนอว่า ในระยะสั้นแนวนโยบายที่ควรนำมาใช้คือ การส่งเสริมการออม การจูงใจทำให้แรงงานทำงานต่อเนื่องยาวนานขึ้น และการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพทางเลือกแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น”

“จากปัจจัยข้างต้น และผลความสำเร็จของโครงการ Software Park - WealthMagik Animation Award Season 1 ส่งผลให้เยาวชนไทยได้หันมาให้ความสนใจ และตระหนักถึงคุณค่าการออมมากขึ้น บริษัทจึงสานต่อโครงการฯ เงินออมสร้างชาติมาสู่ปีที่ 2 โดยปีนี้บริษัทต้องการนำเสนอให้สังคมทั่วไปรับทราบคือ การออมเงินนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยู่ว่าคนๆ นั้นจะเลือกวิธีการไหนที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด สิ่งสำคัญในปัจจุบันคือ เราต้องเรียนรู้และเข้าใจที่จะใช้เครื่องมือหรือตัวช่วยในการบริหารเงินออมให้เกิดประโยชน์ และสร้างความมั่นคงให้เราได้ดีที่สุดในอนาคต” นายสมเกียรติ กล่าว

ด้าน นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) กล่าวเสริมว่า “ในการประกวดการ์ตูนแอนิเมชั่น หัวใจสำคัญมี 2 ส่วน คือ คาแรคเตอร์ (Characters) ที่เป็นการ์ตูนเดินเรื่อง ซึ่งอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ ต้องมีการใส่ใจออกแบบเป็นอย่างดี และอีกองค์ประกอบคือ เรื่องราว (Story) ที่ต้องตอบโจทย์ เล่าเรื่องได้ไม่น่าเบื่อ กระชับ จบ ได้น่าสนใจ ซึ่งผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดควรให้ความสำคัญกับองค์ประกอบดังกล่าว รวมทั้งการประกวดในปีที่ 2 นี้ โครงการไม่ได้จำกัดแค่เพียงการทำแอนิเมชั่นเท่านั้น แต่เปลี่ยนมาเป็นการประกวดแบบสื่อผสม ที่รวมทั้งแอนิเมชั่น 2D 3D โมชั่นกราฟิค และอินโฟกราฟิค จึงทำให้การประกวดโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2 มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น”

โครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2 เปิดโอกาสให้กับนักเรียนมัธยม อาชีวะ นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสใช้เวทีนี้นำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ โดยจะเริ่มเปิดให้สมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครและศึกษาข้อมูลรายละเอียดได้ที่www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th หรือโทรศัพท์ 0-2861-4830 ต่อ 510, 629 และจะประกาศผลผู้ชนะเลิศในเดือนกันยายน 2560

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป