เมื่อเร็วๆ นี้ ฯพณฯ บรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว (คนกลาง) พร้อมด้วย ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (ที่ 2 จากขวา) ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Thailand Nanotechnology Pavilion” ในงานนิทรรศการนานาชาติ nano tech 2017 - The 16th International Nanotechnology Exhibition and Conference ณ โตเกียว บิ๊กไซท์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการไทยในเวทีระดับโลก พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป