(6 มกราคม 2560) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 22 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2016 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ 2 (2nd Batch : Science and Technology Program) จำนวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 24 มกราคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนางสาวมิโทะนะ เอ็นโด สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมแสดงความยินดี

alt

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 2nd Batch : Science and Technology Program ระหว่างวันที่ 17 - 24 มกราคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นรอบที่ 2 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ หลังจากที่ได้ให้การสนับสนุนรอบแรกไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ สวทช. ได้คัดเลือกเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสิ้นจำนวน 22 คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของญี่ปุ่นด้วยการพักอาศัยกับชาวญี่ปุ่น รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างไทย ญี่ปุ่น และกลุ่มอาเซียน ตลอดจนได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด”

 

alt  alt

นางสาวมิโทะนะ เอ็นโด สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ JENESYS หรือ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths ในปี 2016 ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ประสงค์จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่น ประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มโอเชียเนีย ปีนี้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มี 2 รอบ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นในภาพกว้างยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้จะเน้นกิจกรรมทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตเกียว เป็นต้น พร้อมร่วมพักแรมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันที่จังหวัดชิบะ ซึ่งจังหวัดนี้เปรียบเสมือนจังหวัดปทุมธานีหรือชลบุรีของประเทศไทยที่เป็นเมืองแห่งโรงงานอุตสาหกรรม ที่นี่เยาวชนจะได้สัมผัสกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คาดหวังให้ภายหลังกลับมาประเทศไทยแล้ว เยาวชนจะได้นำประสบการณ์ความรู้ไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ แก่คนรอบข้าง และเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป”

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป