ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ สมาคมวิจัยวัสดุ ชมรมทันตชีววัสดุแห่งประเทศไทย สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย และสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 9 หรือ MSAT-9  ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 600 คน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาเทคโนโลยีวัสดุ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

alt

นอกจากการประชุมวิชาการ MSAT-9  ได้มีการจัดประชุมฯ อีก 2 งาน ได้แก่ การประชุมประจำปีของสมาคมวิจัยวัสดุ ครั้งที่ 1 โดยเป็นการเสวนาหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุสู่อุตสาหกรรม 4.0” มีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 100 คน และการประชุมวิชาการชมรมทันตชีววัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Challenges, Solutions and Innovations in Dental Materials towards Better Clinical Practices” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน

 

alt  alt

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.mtec.or.th/msat-9 หรือดาวน์โหลดแอพ MSAT-9 ได้ที่ https://goo.gl/BQljME (for iOS) หรือ https://goo.gl/5T1Lfp (for Android)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป