1 ธันวาคม59 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย น.ส.ชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป นำผู้ประกอบการ 2 ราย ร่วมออกบูธ การประชุมงาน "สร้างสุขที่ปลายทาง" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เข้ามาร่วมเยี่ยมชมที่บูธของไอแทป สวทช. และให้ความสนใจนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่ ไอแทป ให้การสนับสนุน ได้แก่ 

alt

“ชุดเฟอร์นิเจอร์สร้างสุขผู้สูงอายุติดเตียง” ของ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด (DEESAWAT) ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เน้นดีไซน์ ซึ่งชุดเฟอร์นิเจอร์สร้างสุขผู้สูงอายุติดเตียง ประกอบด้วย 

“ผนังอเนกประสงค์” สำหรับบังสายตาของคนที่อยู่บนเตียง เพื่อไม่ให้เห็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้นอนติดเตียง เช่น ถังออกซิเจน เครื่องวัดคลื่นหัวใจ ฯลฯ ผนังดังกล่าวออกแบบเป็นฉากกั้นที่มีช่องว่างสำหรับวางของตกแต่งต้นไม้และของประดับที่สดชื่นสบายตาได้

“เก้าอี้เท้าแขนข้างเดียว” สำหรับการใช้งานกับผู้สูงอายุที่ต้องมีคนช่วยเหลือในการนั่งหรือลุกขึ้น การออกแบบที่เท้าแขนข้างเดียว เพื่อความสะดวกในการทำให้การเข้าและออกจากที่นั่งทำได้โดยง่ายขึ้น และ

“เก้าอี้สูง” สำหรับให้ญาติที่มาเยี่ยม นั่งอยู่ในระดับเดียวกับเตียงคนไข้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ดูแลช่วยเหลือคนไข้ได้คล่องตัวขึ้น แต่ขาของเก้าอี้ที่ออกแบบให้มีลักษณะโยกได้ ยังช่วยให้ผู้เยี่ยมไข้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นด้วย

 

altalt

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรม “กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ” ของ บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastic) ที่ร่วมกับ ABLE Lab ออกแบบ “กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ” โดยคำนึงถึงหลักสรีระวิทยาของผู้สูงอายุ ในการหยิบจับกล่องข้าวที่ใช้แรงในการจับไม่มากเกินไป รวมไปถึงการเปิด/ปิดฝาของกล่องข้าวโดยใช้แรงไม่มากและอาศัยปัจจัยด้านจิตวิทยา เช่น การมีเสียงของการปิดฝากล่องข้าวเพื่อให้ผู้สูงอายุทราบและรู้สึกว่าฝากล่องข้าวปิดสนิทจริง ที่สำคัญยังออกแบบให้ใช้เก็บอาหาร (Food Container) สามารถอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟได้ และพร้อมที่จะแปรสภาพเป็นภาชนะที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ได้ทันที เพื่อสร้างความสะดวกแก่ผู้สูงอายุมากขึ้น

         alt

ทั้งนี้การออกแบบนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ ไอแทป-สวทช. และผู้ประกอบการทั้ง 2 บริษัท ต่างเป็นที่สนใจของผู้เข้าชมงานทุกช่วงวัย เนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ ไอแทป-สวทช. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หมาะสมกับผู้ใช้ เน้นความเรียบง่ายและสะดวกสบาย ขณะเดียวกันก็กลมกลืนกับวิถีชีวิตประจำวัน ทำให้ “นวัตกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง” ดังกล่าวนั้น ไม่เพียงเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นที่ต้องการของคนวัยทำงานที่เล็งเห็นถึงความสะดวกสบายน่าใช้ของนวัตกรรมและมีความต้องการนำมาปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองกันด้วย

****************************

       

 

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป