(8 พฤศจิกายน 2559) ณ ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา -กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป (ITAP) สนับสนุนสมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย จัดงาน “RFID Duo Hero 2016” งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครั้งที่ 5 พร้อมผนึกกำลังกลุ่ม IOT Thailand Consortium จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยี RFID และ IOT โชว์นวัตกรรม RFID จากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 บริษัท 

 

 


นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประธานเปิดงาน “RFID Duo Hero 2016” กล่าวว่า “สวทช. ให้การสนับสนุนสมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ผ่านทางโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป (ITAP) มากว่า 6 ปี โดยได้มีการทำวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการในสมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย เพื่อนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่หลายโครงการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดงาน RFID Duo Hero 2016 ขึ้นในปีนี้ ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งที่ 5 โดยปีนี้มีความพิเศษคือ สมาคมอาร์เอฟไอดี ร่วมกับลุ่ม Thailand IOT Consortium จัดแสดงโซลูชั่นทางด้าน RFID และ IOT กว่า 20 บูธ จากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) รวมถึงการแสดงผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ประเภทต่างๆ ในภาคการผลิตและบริการ และการนำไปต่อยอดใช้งานร่วมกับโซลูชั่นต่างๆ เช่น ระบบติดตามภายในอาคารที่มีความแม่นยำสูงและแสดงผลได้แบบทันที (Ultra Wide Band :UWB), การตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมไม้ ตั้งแต่ตัดจนแปรรูป, ผลงานหุ่นยนต์และเครื่องอากาศยานไร้คนขับในการเกษตร (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) และชุดหุ่นยนต์แบบสวมใส่, เครื่องทดสอบแท็กเพื่อการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพผลิตโดยคนไทยระบบจัดการไปรษณีย์ไทย, RFID Card ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบบริหารลานจอด ระบบงานลงทะเบียนงานสัมมนา ระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมภาคสนาม เป็นต้น ทั้งนี้ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นกระแสในปัจจุบัน อาทิ IOT hub of ASEAN กระแสเมกเกอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ RFID กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

 

 


นอกจากนี้ สวทช. โดย ITAP ยังให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและจัดหานักวิจัย รวมถึงให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทยได้พัฒนาและเติบโตอย่างมาก สำหรับการจัดงานแสดงความก้าวหน้าและโซลูชั่นของ RFID ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปมากกว่า 500 คนในแต่ละปี เชื่อมั่นได้ว่าเทคโนโลยี RFID จะเป็นเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากได้มีการนำไปปรับใช้ในธุรกิจต่อไป

 

 

นายสุทัด ครองชนม์ นายกสมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งาน RFID Duo Hero 2016 ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. ด้วยดีเสมอมา และได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยปีนี้พันธมิตรและสมาชิกในชมรม RFID มีโซลูชั่นใหม่ๆ ที่ได้ทำและส่งมอบให้กับลูกค้ามาจัดแสดง อีกทั้งได้พันธมิตรจากประเทศลาว นำโซลูชั่นที่ใช้งานในประเทศลาวมานำเสนอ นอกจากนั้นแล้วกลุ่ม Thailand IOT Consortium ได้ส่งตัวแทนที่เป็น Hero ของกลุ่มมาร่วมในงานด้วย ซึ่งทำให้ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับหน่วยงาน องค์กร และประชาชนที่ชื่นชอบเทคโนโลยี RFID & IOT เป็นอย่างมาก

 

 

นายกำพล โชคสุนธสุทธิ์ ประธาน Thailand IOT Consortium เปิดเผยว่า ในปี 2016 กลุ่ม Thailand IOT Consortium จัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี IOT และนิทรรศการต่างๆ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก และเช่นเดียวกันสำหรับงาน RFID Duo Hero 2016 กลุ่ม Thailand IOT Consortium ได้รับเกียรติจาก ดร.ชานนท์ ตุลาบดี ประธานสมาพันธ์เมกเกอร์สเปซแห่งเอเชียอาคเนย์ มาร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่อง Maker Movement และกระแสเมกเกอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้กับผู้สนใจได้รับฟัง รวมทั้งได้เชิญ Senior Maker มาร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเต็มที่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป