(6 ต.ค. 59) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท Haydale Graphene Industries จากประเทศอังกฤษ ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง Haydale Technologies (Thailand) : HTT ศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายในอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ด้วยเชื่อมั่นในความพร้อมของบุคลากรวิจัย เครื่องมือต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนา โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ Mr. Ray Gibbs, CEO of Haydale Graphene Industries Public Limited Company ร่วมลงนามในการเช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัย HTT แล้ววันนี้ ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้เรื่อง “เทคโนโลยีวัสดุกราฟีนกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในอนาคต” โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เนคเทค และ Mr. Ray Gibbs, CEO of Haydale ร่วมด้วยคุณคมกฤช สัจจาอนันตกุล กรรมการผู้จัดการ Haydale Technologies (Thailand) Company Limited (HTT) เป็นผู้ดำเนินรายการ

alt

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กล่าวว่า การที่ Haydale Graphene Industries Public Limited Company บริษัทจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ของ London Stock Exchange เลือกตั้งศูนย์วิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และจะทำงานร่วมกับศูนย์ TOPIC และ สวทช. ซึ่งมีความพร้อมในด้านทีมวิจัยรวมไปถึงเครื่องมือวิจัยขั้นสูง การมีศูนย์ HTT ในประเทศไทยนับเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะนักวิจัยไทยจะได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นในอนาคต และแน่นอนว่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลต่อไป

 

alt  alt

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า กราฟีนเป็น “วัสดุมหัศจรรย์” สวทช. มองเห็นโอกาส และความสำคัญของกราฟีนมาตั้งแต่ตอนที่มีการค้นพบ จึงได้เริ่มทำวิจัยและพัฒนาเพื่อนำกราฟีนไปใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ มากว่า 5 ปีแล้ว และบางส่วนได้เริ่มมีการส่งต่อเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เช่น การสังเคราะห์กราฟีนด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อผลิตหมึกพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตได้สำเร็จเป็นรายแรกของโลก โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค

alt  alt

นอกจากการนำไฟฟ้าที่ดีแล้ว กราฟีนยังสามารถนำไปผสมเป็นวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง หรือคุณสมบัติการนำความร้อนที่ดีของกราฟีนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของของหลอดไฟส่องสว่างแบบ LED ได้อย่างมาก ความบางและการโค้งงอได้ของกราฟีนก็มีการนำไปผลิตเป็นจอภาพโค้งแบบ OLED ในเชิงพาณิชย์แล้ว และยังมีงานวิจัยอื่นๆ อีกมากที่เป็นที่สนใจของแวดวงการวิจัยและพัฒนาทั่วโลก เช่น งานวิจัยทางด้าน Supercapacitor ที่หากสำเร็จจะช่วยแก้ปัญหาการประจุไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าจากที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเป็นภายในเวลาไม่กี่วินาที หรือเสื้อผ้าอัจฉริยะ “Smart Textiles” ที่ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดสุขภาพของผู้สวมใส่ สามารถส่งข้อมูลให้แพทย์ เพื่อวินิจฉัยโรคแบบอัตโนมัติและสามารถปรับอุณหภูมิ เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย

alt  alt

ปัจจุบัน สวทช. ได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ TOPIC ที่ชั้น 5 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานวิจัยภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานกราฟีนสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยทางศูนย์ฯ มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงทีมงานวิจัยที่พร้อมสำหรับการวิจัยประยุกต์ทั้งทางเคมี ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และทางชีวภาพ

alt  alt

ด้าน นายเรย์ กิบบ์ส (Mr. Ray Gibbs), CEO of Haydale Graphene Industries Public Limited Company กล่าวว่า “Haydale เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอังกฤษที่มีมูลค่าตลาด 30 ล้านยูโร (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559) โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านกราฟีนมาแต่เริ่มแรกและต่อยอดไปยังวัสดุนาโนอื่นๆ ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชีย เพื่อรองรับอุตลาหกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีวัสดุกราฟีน ทำให้เป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง Haydale และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยกราฟีน Haydale Technologies (Thailand) หรือ HTT ขึ้น

alt  alt

“Haydale เชื่อมั่นในความพร้อมของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยเฉพาะทีมวิจัยเนคเทค สวทช. ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องกราฟีนเป็นอย่างดี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ทดสอบ และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่ครบครัน ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นจุดแรกที่ทำให้บริษัทตัดสินใจเลือกตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่นี่ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าประเทศไทยและเอเชียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีปริมาณของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดเป้าหมายของบริษัทจำนวนมาก เช่น สิ่งพิมพ์ รถยนต์ และคอมโพสิต”
สำหรับแผนการทำงานในระยะแรก ทีมนักวิจัยจาก HTT มีการทำงานร่วมกันกับทีมวิจัยของ ดร.อดิสร เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มวัสดุใหม่ๆ ที่เกิดจากการนำกราฟีนไปประยุกต์ใช้ อาทิ ซิลิกอนคาร์ไบด์ ที่จะมีคุณสมบัติที่ทนต่อการสึกหรอและอุณหภูมิที่สูง เหมาะสำหรับการทำตลาดในการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต่อไป

alt  alt

เกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ “นิคมวิจัยสำหรับเอกชน” ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวคิดในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เริ่มต้นจากความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และก้าวทันกระแสของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเสริมสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ดังนั้น อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจึงได้ถูกพัฒนาขึ้น ดังนั้นภารกิจหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเสริมสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ นอกจากพื้นที่เช่าคุณภาพสูงและสิ่งอำนวยความสะดวก ยังมีบริการการที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีที่ครบวงจร  ข้อมูลเพิ่มเติม www.sciencepark.or.th

 

Haydale from UK to open its first Asia’s Graphene Research Center at Thailand Science Park, focusing on conducting translational research to serve industries in the region

 

(October 6th, 2016) Thailand Science Park, Pathum Thani Province – The National Science and Technology Development Agency (NSTDA), the Ministry of Science and Technology, through Thailand Science Park and Haydale Graphene Industries from the United Kingdom, signed a collaborative agreement to set up Haydale Technologies (Thailand) or HTT, the first Graphene Research Center in the Asian region at Innovation Cluster II Complex (INC2) of Thailand Science Park, with confidence in the research personnel, equipments as well as its favorable environment for the research and development.  Present in the today’s signing of space lease agreement to set up the HTT Research Center were Dr. Janekrishna Kanatharana, Director of Thailand Science Park, and Mr. Ray Gibbs, CEO of Haydale Graphene Industries Public Limited Company.  A talk on “Graphene Technology and the Industry Transformation” would be joined by Dr. Thaweesak Koanantakool, Senior Adviser of NSTDA, Dr. Sarun Sumriddetchkajorn, Executive Director of the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) and Mr. Ray Gibbs, CEO of Haydale Graphene Industries Public Limited Company, moderated by Mr. Komkrit Sajjaanantakul, Managing Director of Haydale Technologies (Thailand) Company Limited (HTT)

 

Dr. Janekrishna Kanatharana, Director of Thailand Science Park, stated that Having Haydale Graphene Industries Public Limited Company, a listed company on London Stock Exchange, set up a research center at Thailand Science Park, and its collaboration with Thailand Organic & Printed Electronics Innovation Center (TOPIC) and NSTDA, with a team of highly qualified researchers and advanced equipments would be advantageous since Thai researchers will have a chance to work with world-class foreign researchers, leading to the exchange of knowledge and the transfer of know-how in Thailand.  Furthermore, this shall be a first step in promotion and support for more advanced technology in the future.  Certainly, this would mark as a vital mechanism for economic growth towards the government’s Thailand 4.0 strategy

 

Dr. Thaweesak Koanantakool, Senior Adviser of NSTDA, asserted that the Agency recognized the opportunity and importance of graphene as a “wonder material” since its discovery.  Research and development have been conducted for its industrial applications for over 5 years.  Some of this technology has been transferred to the industrial sectors such as the success of the synthesis of graphene-based conductive ink for ink preparation and inkjet printing of Dr. Adisorn Tuantranont, Director of Nanoelectronics and MEMS Laboratory under the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC).

Apart from its good electrical conductivity, a graphene composite has light weight and high strength.  Or its good thermal conductivity improves the efficiency and extends the working life of LED lights.  Furthermore, being thin and flexible makes the commercial production of OLED curve displays possible.  Other interesting research and development worldwide includes the research for supercapacitor industry, if successful, it will reduce the charging time for electric vehicles from hours to just a few seconds, or the “smart textile” with embedded sensors to detect the health status, sending information for automatic diagnosis, and at the same  adjustable to body heat.

At present, NSTDA has set up Thailand Organic & Printed Electronics Innovation Center (TOPIC) on the fifth floor of the Innovation Cluster II Complex (INC2) of Thailand Science Park in order to build a working network between public researchers and industries with keen interest in the development and application of graphene for all industrial sectors. The TOPIC Center is fully equipped with laboratories and advanced equipments as well as a team of highly skilled researchers for applied research in chemistry, electrical and electronics engineering and biology.

 

Mr. Ray Gibbs, CEO of Haydale Graphene Industries Public Limited Company, said that Haydale is a listed company on London Stock Exchange, with total market value of €30 million (as of October 3rd, 2016).  It has focused on specialization of graphene since its inception and has expanded its works to other nanomaterials.  With an aim to expand its market to the Asian region in order to serve graphene technology-related industries, it has decided to seek collaboration between Haydale and Thailand Science Park, by establishing Haydale Technologies (Thailand) or HTT. 

“Haydale is confident in the capacity of Thailand Science Park, especially its researchers at NECTEC under NSTDA, specializing in graphene, as well as the facilities, testing instruments and a well-equipped research center.  These factors have attracted our attention and played a vital role in the final decision to set up a research and development here.  Moreover, [we believe that] the economic growth of Thailand and Asia looks positive, taking into account the presence of a great number of related industries such as printing, automotive and composite.”  

Initially, researchers from HTT will work closely with Dr. Adisorn’s research team in order to develop and generate business opportunities for other applied graphene materials such as silicon carbide, with its high temperature corrosion resistance, suitable for petrochemical industry and oil and natural gas industry. 

About Thailand Science Park

Thailand Science Park is the largest fully-integrated “Research Estate for the Private Sector” in Thailand, under the management of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Ministry of Science and Technology.   The idea of a Science Park originated from the country’s necessity to develop its scientific and technological infrastructure to support and promote activities in the private sector, generating competitiveness and its ability to face upcoming global changes, and to strengthen the nation’s innovative system.  It represents a linkage between public agencies, universities and the private sector.  Thus, the idea became the current Thailand Science Park.  Its main missions are to encourage innovations; to support research and development activities in the private sector; and to provide scientific and technological infrastructure in order to strengthen the nation’s innovative system.  TSP offers not only high quality lease space and facilities, but also fully-equipped services for every need of the technology businesses.  For more information, please visit www.sciencepark.or.th

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป