กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) และ Fablab Thailand จัดสัมมนาภายใต้โครงการชนชราแห่งอนาคต ในหัวข้อ “The Global Reset : โลกเปลี่ยน เราปรับ" เพื่อนำเสนอแนวโน้มใหม่สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้วิถีแบบ New Normal และ Next Normal ให้รองรับและอำนวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยมี คุณชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาโปรแกรม ITAP สวทช. และคุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ จาก FABLAB Thailand เป็นวิทยากร พร้อมทีม ร่วมแบ่งปันความรู้เพื่อเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจ ได้แก่ แพลตฟอร์ม การบริการ และวัสดุ อีกทั้งยังยกทัพ 3 ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ITAP สวทช. ได้แก่ บริษัท I PAY IT FORWARD จำกัด (Young HAPPY) บริษัท บลิสเอสเตท จำกัด และบริษัท สุขสบาย (ไทยแลนด์) จำกัด มาแชร์ประสบการณ์อีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมขอรับการสนับสนุนกับทางโปรแกรม ITAP สวทช. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. โทรศัพท์ 02 564 8000 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป