กรุงเทพฯ – 12 ธันวาคม 2562 – บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย เตรียมสานต่อความสำเร็จของงานเมกเกอร์แฟร์เป็นปีที่ 5 ด้วยการจัดงาน “Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make” มหกรรมแสดงผลงานของสุดยอดเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศ

ซึ่งจะเผยให้เห็นถึงความสำเร็จของงานเมกเกอร์แฟร์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม อันจะนำมาซึ่งอนาคตที่ก้าวไกลของประเทศไทยและโลกใบนี้ด้วยผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมหลากหลายแขนงจากฝีมือของเหล่าเมกเกอร์ ที่มาร่วมจัดแสดงจากทั่วไทยและต่างประเทศจนเต็มความจุของพื้นที่ พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปอีกมากมายที่จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทยเพื่อก้าวไปเป็นศูนย์กลางของเมกเกอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา สามารถเข้าชมฟรีได้ตลอดทั้งงาน

  

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สวทช. ได้ร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ ในการสนับสนุนให้เกิดงานเมกเกอร์แฟร์ ที่ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้มีการเติบโตและแพร่หลายในเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเมกเกอร์ ซึ่งมีทั้งผู้ที่นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และผู้ที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ ทั้งนี้ การจัดงานเมกเกอร์แฟร์ทุกครั้งที่ผ่านมาก็มีผลงานที่ถูกนำมาแสดงโดยเหล่าเมกเกอร์ทุกระดับอายุทั้งจากในและนอกประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ความสำเร็จอีกหนึ่งประการของงานเมกเกอร์แฟร์ก็คือ การออกนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลักดันวงการเมกเกอร์ไทยไปสู่การเป็นเมกเกอร์เนชั่น หรือประเทศแห่งนักพัฒนา และเตรียมความพร้อมในการนำประเทศไทยไปสู่การเป็น Smart Nation อย่างยั่งยืนต่อไป”

  

ทางด้าน นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้กล่าวว่า “ เชฟรอนให้การสนับสนุนวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เช่น การจัดงานเมกเกอร์แฟร์และการประกวด Enjoy Science Young Makers Contest ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้รู้จักกับคำว่า “เมกเกอร์” จนเกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในวิชาสาขาสะเต็มทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังได้ปลูกฝังกรอบความคิดการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้พวกเขากล้าคิด กล้าทดลอง และกล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับตัวเองและสังคม ไปพร้อมกับส่งต่อ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้กับเมกเกอร์รุ่นใหม่เพื่อไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ก่อให้เกิดอนาคตที่ดีของประเทศไทยและโลกใบนี้ จึงถือเป็นความสำเร็จที่แท้จริงของการจัดงานเมกเกอร์แฟร์ อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการจัดหาทรัพยากรให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

  

ด้าน ดร.ชานนท์ ตุลาบดี เมกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ก่อตั้งบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจของเมกเกอร์ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากมีงานเมกเกอร์แฟร์เกิดขึ้นในประเทยไทยอย่างต่อเนื่อง “งานเมกเกอร์แฟร์ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นได้ไม่เพียงแต่ทำให้เยาวชนและประชาชนคนทั่วไปรู้จักคำว่า ‘เมกเกอร์’ และเข้าใจในบทบาทของเมกเกอร์มากขึ้น แต่ยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเหล่าเมกเกอร์ต่างสาขาและความชำนาญเข้าหากัน ทำให้เมกเกอร์ได้รู้จักและรวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมของเมกเกอร์กันมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ภายในสังคมของเมกเกอร์ก็จะมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ชำนาญ ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงแผนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เมกเกอร์สามารถสร้างรายได้จากผลงานเพื่อหล่อเลี้ยงธุรกิจของตนเองได้อย่างมั่นคง จึงก่อให้เกิดธุรกิจของเมกเกอร์ใหม่ๆ ในวงการเมกเกอร์ไทย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญทั้งในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้มีความเข้มข้นและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน”

   

งาน Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยจะมีการยกขบวนสุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากไอเดียความคิดของเหล่าเมกเกอร์ทั้งไทยและต่างประเทศมาจัดแสดง ตลอดจนถึงขบวนอิเลคทริคพาเหรดไปที่เปรียบเสมือนไฮไลท์สำคัญประจำงาน Maker Faire Bangkok ที่จะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับแสงสีอันสวยงามประกอบกับดนตรีที่สนุกสนานยามค่ำคืน รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกมากมายที่มีให้ผู้เข้าร่วมงานเลือกสัมผัสกับความหลากหลายและแก่นแท้ของวัฒนธรรมเมกเกอร์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติจริงเพื่อต่อยอดการเป็นเมกเกอร์อย่างเต็มตัวและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังมีการจัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปีที่ 4 ทั้งในระดับนักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาและโอกาสในการเข้าร่วมงานเมกเกอร์ระดับโลกในปี 2563 ให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศอีกด้วย 

ภายในงานครั้งนี้ ดร.ดนุ พรหมมินทร์ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. นำต้นแบบอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปให้เป็น "รถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1" มาแสดงภายในงานด้วย โดยรถเข็นต้นแบบนี้ผ่านการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า ด้วยการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า การป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งผ่านการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ โดย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ทีมวิจัยมุ่งหวังว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้รถเข็นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้พิการที่มีร่างกายท่อนบนที่ดีให้มีความอิสระและดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานได้ดีมากขึ้น

ดูรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมเวิร์กช็อปเพิ่มเติมได้ที่ http://www.makerfairebangkok.com/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป