11 พฤษภาคม 2562 : บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดอะ สแตนดาร์ด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ EURAXESS จัดเวทีการประกวด “FameLab Thailand Competition 2019” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ มร.แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้เกียรติร่วมกันเปิดงาน ซึ่ง มร.แอนดรูว์ กลาส ยังร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับ คุณกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ เฌอปราง อารีย์กุล หรือ “เฌอปราง BNK48” FameLab Ambassador เข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในโครงการ “FameLab Thailand 2019” มีผู้สมัครจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย โดยในรอบนี้ ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอเรื่องราวงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ชม ให้สนุกและน่าสนใจภายในเวลา 3 นาที

 

ผู้ชนะเลิศการประกวดในปีนี้ ได้แก่
นางสาวณภัทร ตัณฑิกุล
นำเสนอในหัวข้อ “Lab-grown Meat: เนื้อผลิตในห้องแล็บ อาหารแห่งอนาคต”

รางวัล People’s choice award:
นายสุทธิชน รัตนยาติกุล
นำเสนอในหัวข้อ “การบำบัดโรคฟันผุด้วยเคมีแสงต้านจุลชีพ”

รางวัล 2nd Runner-up:
นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์
นำเสนอในหัวข้อ “หุ่นยนต์ : มนุษย์”

รางวัล 1st Runner-up:
นางสาวเบญญาภา วงศราวิทย์
นำเสนอในหัวข้อ “โรคเนื้อเยื่อสมองเสื่อมรุนแรงเรื้อรัง–โรคซีทีอี (อาการเมาหมัด)”

สำหรับผู้ชนะเลิศในปีนี้จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท สิทธิ์ในการเลือกเยี่ยมชมห้องแล็บใดก็ได้ในทวีปยุโรป และเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในเวที FameLab International ในเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก “Cheltenham Science Festival 2019” ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ณ สหราชอาณาจักร

รับชมการนำเสนอผลงานของน้องๆ ได้ที่ ===>https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/videos/2623072167707070/

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป