โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดระยองและพื้นที่ในเขต EEC เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน ThaiGAP

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และหัวข้อ “การเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Blue Marine โรงแรมภูมิมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง (ทั้ง 2 หัวข้อ) ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น จำนวน 1 คน/นิติบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิตา โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 มือถือ 063 915 6656 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป