มาร่วมกัน พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ สายพันธุ์ใหม่สู่วงการ
 พร้อมติดอาวุธครบมือ เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่จะทำให้คุณกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นและเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจจากแนวคิดใหม่ที่กำลังนิยมอย่างแพร่หลาย

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)
 ขอเชิญนักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ ร่วมอบรมหลักสูตร Bio Startup ที่สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ทุกมิติของ Biotechnology และ Startup Business Model เพื่อมุ่งสู่รูปแบบการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบติดเทอร์โบ

Special Highlight

 • ภาคบรรยาย : มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิดและมุมมองจากนักวิจัย นักลงทุน และวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 • การเสวนาพิเศษ เรื่องถอดรหัสความสำเร็จ “Biotechnology Business”
 • เรียนรู้ประสบการณ์ การบริหาร Bio Business เพื่อความยั่งยืน
 • เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
   • ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand Bioresource Research Center (TBRC)
   • ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation)
   • ชมผลงานวิจัยด้าน Biotechnologyกว่า 20 ผลงาน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Haimen Bio Science Park : บริษัทชั้นนำด้าน Biotechnology และ Startup ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่สัมมนา
 - ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 ฝึกอบรม 2 วัน / สัปดาห์ (ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี) เวลา 9.30-16.30 น
 - ศึกษาดูงาน Haimen Bio Science Park ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561

สามารถดูรายละเอียด และสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/bstartup
Tel: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (อริสรา) , 81896 (นพดร)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป