กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) จัดงาน "ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018" วันที่ 19-23 กันยายน ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งาน Digital Thailand Big Bang 2018 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

แนวคิดหลัก
Thailand Big Data
ข้อมูลเปรียบเสมือนทองของมีค่าเป็นเครื่องมือทรงอานุภาพที่สุดในโลกยุคใหม่ ฐานข้อมูลมหึมาถูกนำมาเชื่อมโยงถึงกัน วิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์และยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  • เพื่อนำเสนอแนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์
  • เพื่อรวมพลังคนทั้งประเทศในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมยุคใหม่ได้
  • เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ และสัมผัสเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะศึกษาการใช้เทคโนโลยี ทั้งด้านธุรกิจและในชีวิตประจำวันได้
  • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

รูปแบบการจัดงาน
การจัดแสดงนิทรรศการ 7 Golden Zones

โซน 1 “Golden cloud computing”
โซน 2 “Big data & data analytics”
โซน 3 “Emerging innovation & Digital startup”
โซน 4 “Digital transformation”
โซน 5 “Digital manpower”
โซน 6 “Liveable city & Smart city”
โซน 7 “Thailand grand challenge”

กิจกรรมการแข่งขันในงาน “บิ๊กแบงแมทซ์” มีทั้งหมด 4 ประเภทคือ

การประชุม สัมมนานานาชาติ
ปาฐกถาพิเศษ โดย ผู้บริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การบรรยายต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดหลัก Thailand Big Data

กิจกรรมเกมและการแข่งขัน
การแข่งขัน eSports, drone, IoT, Robotics, Coding

กิจกรรมของกลุ่ม Startup และระดับนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป