สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นำผู้ประกอบการเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยที่สกัดด้วยนาโนเทคโนโลยี ร่วมแสดงในงาน Mekong Beauty Show 2018 งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านเครื่องสำอางและความงาม ภายใต้บูธ Thailand Pavilion ณ นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม เมื่อกลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมเข้าพบกงสุลใหญ่เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนแนวทางทำธุรกิจในเวียดนาม และเยี่ยมชมโรงงานรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) เพื่อสัมผัสบรรยากาศจริงและศึกษาธุรกิจก่อนปูทางลุยตลาดกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะเวียดนาม

ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เปิดเผยว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. นำคณะผู้ประกอบการไทยด้านเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยจำนวน 8 ราย ภายใต้โครงการการสร้างตลาดสารสกัดให้กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี ร่วมจัดแสดงผลงานบูธ Thailand Pavilion ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสมุนไพรไทยในงาน “Mekong Beauty Show 2018” ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561

 

ซึ่งเป็นงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านเครื่องสำอางและความงามที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานจากนานาประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน เกาหลี รัสเซีย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของตลาดสมุนไพรไทยและสารสกัดในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรของผู้ประกอบการในโครงการฯ ในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV โดยในงานได้ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Applications of Nano Technology in Cosmetic production ที่กล่าวถึงบทบาทของนาโนเทค สวทช. ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีการกักเก็บ เทคโนโลยีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสูตรตำรับ เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยี การขยายขนาดการผลิตจากในระดับห้องปฏิบัติการไปสู่โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้นแบบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในเวทีโลกได้

 

“ผลตอบรับเข้าร่วมแสดงผลงานใน Mekong Beauty Show 2018 ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงาน ตลอดทั้ง 3 วัน มีผู้เข้าชมบูธกว่า 1,200 คน เกิดการเจรจาธุรกิจกว่า 100 ครั้ง ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยบางส่วนได้ตลาดตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศเวียดนามมากกว่า 20 ราย ขณะที่บางรายอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจในกลุ่มตลาดสารสกัด เครื่องสำอาง และสมุนไพร นับเป็นการสร้างตลาดให้กับผู้ประกอบการไทย โดยนำไปสู่การเจรจาการค้า และการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนาโนตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคการผลิต เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย”

 

ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ 2 ใน 8 รายที่มีความร่วมมือกับนาโนเทค สวทช. ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี ได้แก่ บริษัท สมุนไพรบ้านอาจารย์ จำกัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ฟีนูแคป” ภายใต้โครงการวิจัยสารสกัดจากลูกซัด ซึ่งเสร็จสิ้นโครงการวิจัยไปแล้วในปี 2559 และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไหมใบหม่อน ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไหม ภายใต้โครงการวิจัยและกระบวนการผลิตอนุภาคนาโนโปรตีนกาวไหมร่วมกับห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอางและโรงงานผลิตเครื่องสำอาง (ต้นแบบ) ตามมาตรฐาน GMP ขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ มีแผนจะผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่โรงงานต้นแบบของนาโนเทค สวทช. อีกหลายราย

ในการเดินทางไปเวียดนามครั้งนี้ นาโนเทคยังนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าพบนางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจ ด้านการลงทุนและสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดสินค้าประเภทเครื่องสำอางในเวียดนาม พร้อมข้อแนะนำการเริ่มลงทุนในตลาดเวียดนาม โดยคุณเอก ธนบดี ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ โฮจิมินท์ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจจากผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม นอกจากนี้ ยังเข้าเยี่ยมชมบริษัท Original Cosmetic Manufacturer หรือ OCM Corporation Vietnam ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับจ้างผลิตสินค้าหรือ OEM ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางรายใหญ่โดยนักลงทุนจากประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนห้องปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการน้ำภายในโรงงาน และโกดังเก็บวัตถุดิบต่างๆ ของโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยได้สัมผัสบรรยากาศจริงด้านการลงทุนในธุรกิจเครื่องสำอางของนักลงทุนในไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการได้รับคำแนะนำและแนวคิดบริหารจัดการโรงงานในกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางในต่างประเทศ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป