ณ เทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เยี่ยมชมบริษัท Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) จำกัด บริษัทผู้พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ, บริษัท ทาฮาล กรุ๊ป (TAHAL Group) จำกัด บริษัทด้านเทคโนโลยีการเกษตร น้ำและการบำบัดน้ำเสีย และ Agricultural Research Organization (ARO) - Volcani Center (Bet Dagan)

โดยมีผู้บริหารของบริษัท และหน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับผลผลิตการเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ หนุน EECi ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การเดินทางเยี่ยมชมประเทศอิสราเอลในครั้งนี้ มีนโยบายในการสนับสนุนและเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมลงทุนในการพัฒนาพื้นที่โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi: Eastern Economic Corridor of Innovation) พร้อมทั้งศึกษาดูงานภาคการเกษตร และการรักษาความปลอดภัยและป้องกันประเทศ ได้แก่บริษัท Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) จำกัด บริษัทผู้พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และอวกาศที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลอิสราเอล แต่ก่อตั้งขึ้นในฐานะบริษัท ปัจจุบัน IAI เป็นผู้ส่งออกอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในอิสราเอล โดยเฉพาะด้าน dual-use technology การใช้งานเทคโนโลยีใดที่สามารถตอบสนองเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา

 

ดังนั้นเทคโนโลยีที่มีราคาแพงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ทางการค้าของพลเรือน นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่อทำหน้าที่ทางทหาร หรือการเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับ Smart Farmer นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมบริษัท ทาฮาล กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการเกษตร น้ำและการบำบัดน้ำเสีย ขนาดใหญ่ของอิสราเอล ได้ดำเนินโครงการหลายร้อยโครงการกับรัฐบาล/เทศบาล และองค์กรเอกชนในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ได้มีการหารือความร่วมมือด้านการเกษตร น้ำและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อหาความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการไทยได้นำเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ น้ำ และการบำบัดน้ำเสีย ไปต่อยอดธุรกิจเพิ่มผลผลผลิตและสร้างรายได้ต่อไป

 

ดร.สุวิทย์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สนับสนุนและเสริมแกร่งการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรสมัยใหม่แล้ว ร่วมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายกับ Agricultural Research Organization (ARO) – Volcani Center (Bet Dagan) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development) ทำหน้าที่ในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอล โดยมีสัดส่วนงานวิจัยด้านการเกษตรราว 70% ของงานวิจัยด้านนี้ของทั้งประเทศ โดยมีความเชี่ยวชาญ 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1. Plant Sciences 2. Animal Science 3. Plant Protection 4. Soil, Water and Environmental Sciences 5. Agricultural Engineering 6. Postharvest and Food Sciences ซึ่ง Volcani Center มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้การอบรมนักวิจัย สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน, Smart Farming, Genome และ Advanced Technology Precision รวมถึงจะมีการจัดสัมมนาร่วมกันภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะเชิญมหาวิทยาลัยในประเทศและภาคเอกชนมาร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย อันจะนำมาสู่การสร้างงานวิจัยใหม่ๆ และส่งผลต่อเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยสร้างผลผลิตและรายได้ให้ประเทศต่อไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป