29 พ.ค. 61 ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2561 (THAIFEX - World of Food Asia 2018) ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายอุตสาหกรรม

นำผู้ประกอบการในโครงการ “การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง” มากถึง 36 ราย ร่วมนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริเวณบูธ Food Innovation Pavilion ภายในงาน THAIFEX 2018 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ได้แสดงผลงาน สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดสากล

 

โดยวันแรกของการเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้จัดงาน เยี่ยมชมภายในบูธ โดยมีผู้บริหาร สวทช. นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. และ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร. ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. พร้อมด้วย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. และผู้ประกอบการในโครงการฯ ให้การต้อนรับ

โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นการทำงานร่วมกันของโปรแกรม ITAP สวทช. และชุดโครงการ Innovative House ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอาหารให้เข้าถึงและนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนสามารถผลักดันสินค้าสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้จริง และภายใต้งาน THAIFEX 2018 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอผลสำเร็จจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

อาทิ ผลิตภัณฑ์น้ำแตงโมพาสเจอไรซ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพด้วยกระเจี๊ยบเขียว ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากจิ้งหรีด และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในบูธจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มากถึง 36 ราย ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน THAIFEX 2018 และเยี่ยมชมบูธ Food Innovation Pavilion ของ สวทช.-สกว. บริเวณ Innovation & Design Zone ได้ที่ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 มิถุนายน 2561

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป