โอกาสที่คุณจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการชั้นนำของเมืองไทย มาแบ่งกันรวย ช่วยกันโต!! โครงการ "SUCCESS" เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS 2018) ซอฟต์แวร์/ไอที/ดิจิทัล/นาโนเทคโนโลยี/ไบโอเทคโนโลยี และอื่นๆ เป็นโครงการสำหรับผู้บริหารกิจการ ผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์และไอที ทุกประเภท ทั้ง ERP, Mobile, Enterprise, Digital content, IT Consultant, IT Services, E-learning, Game, Web ฯลฯ รวมถึงผู้ประกอบการด้านนาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี และอื่นๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสร้างรากฐานให้องค์กรธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องการพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จและเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้ว ภายใต้แนวคิดหลัก คือ แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน แบ่งกันรวยช่วยกันโต และพร้อมกับการรับโอกาสดีๆในชีวิต

ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. โทร 0 2583 9992 ต่อ 1516 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ลิงค์สำหรับลงทะเบียน https://goo.gl/sziYTD

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ ที่นี่ 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป