สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ร่วมกับ SHIMADZU CORPORATION และบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าทางการเกษตร และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับวิธีวิเคราะห์และทดสอบ สินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Lecture 2 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2117 6850 ต่อ 6850 (คุณละอองดาว) หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2561

ภายในงานสัมมนา พบกับข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรของประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยีการวิเคราะห์สารตกค้างในปริมาณต่ำ วิธีวิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยเทคนิค Mass Spectrometry พร้อมการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิจัยด้านต่างๆ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ NCTC

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป