โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้ประกอบการในภาคการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ร่วมกิจกรรม “เสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ”

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยุ่งยืน” เพื่อเดินทางไปศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย และเข้าเยี่ยมชมงาน Biofach China 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกระดับแนวหน้าของโลก ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2561 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธาณรัฐประชาชนจีน หมดเขตรับสมัคร ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรม ITAP สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 มือถือ 063-915-6656 (พนิตา) หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป