ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าเยี่ยมชม บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด (Teijin Frontier Co., Ltd.) บริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอของประเทศญี่ปุ่น และร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับบริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุและสิ่งทอร่วมกับนักวิจัยนาโนเทค สวทช. สำหรับขยายตลาดต่อไป โดยมีนายสึเนะฮิโระ โอกาวะ เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด ร่วมด้วยนายยูกิฮิโระ ชิเกะมุระ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเทคโนโลยีและการผลิต นายโยชิฮิสะ คาวาฮาระผู้จัดการทั่วไปแผนกการผลิตและควบคุมคุณภาพ บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด เข้าร่วมลงนาม

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า “บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด ได้ก่อตั้ง เทยิน ฟรอนเทียร์ ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น แลบอราทอรี่ หรือ TFTIL ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาอันทันสมัยแห่งแรก เพื่อการพัฒนาธุรกิจเส้นใยโพลิเอสเทอร์ในประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2561 โดยทำความร่วมมือกับฐานการวิจัยและพัฒนาเส้นใยที่เมืองมัตสึยามะ (Matsuyama) ประเทศญี่ปุ่น และฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทยินในประเทศจีน พร้อมกับจับมือ สวทช. ของประเทศไทย ตั้งศูนย์วิจัยฯ เพื่อร่วมวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ แต่มีคุณภาพและฟังก์ชั่นการใช้งานที่สูงขึ้นได้ ซึ่งตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ (Thailand Science Park) จ.ปทุมธานี ภายใต้การบริหารจัดการของ สวทช. สำหรับเหตุผลในการเลือกตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มเทยิน มีกลุ่มบริษัทในประเทศไทย และได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 50 ปีในประเทศไทย ตลอดจนคาดว่าจะเพิ่มกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยโดยร่วมมือกับ สวทช. ผ่านกลไกด้านการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของ สวทช. เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและขยายธุรกิจได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสนับสนุนและให้ความรู้แก่บุคคลสำคัญรายใหม่ในกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา การให้ความสำคัญกับการตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดโดยการผสมผสานระหว่างการวิจัยและพัฒนา และการผลิต และการสร้างนวัตกรรมวัสดุเพื่อโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ โดยร่วมมือกับ สวทช. เช่น เอ็มเทค และนาโนเทค”

 

“ประโยชน์ของการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่มีต่อประเทศ คือ เป็นบริษัทต่างประเทศที่มีการวางโครงสร้างด้าน Supply Chain การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมในธุรกิจที่หลากหลายของประเทศ และมีศักยภาพในการทำวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายแผนการลงทุนและดำเนินงานในประเทศไทยระยะยาว ในการดำเนินการตามแผนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะสามารถช่วยประเทศไทยในการผลักดันเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งทางด้านนวัตกรรมวัสดุได้” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป