ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา Internet of Things (IoT) ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart Factory


วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ ห้องแมนดาริน 1 ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ สามย่าน


วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่จะนำมาใช้กับระบบการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและการประยุกต์ใช้ตลอดจนแนวคิด โอกาสทางธุรกิจ และการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทุกภาคกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีความสนใจใน IoT และ Software House ระบบของโรงงาน

กิจกรรมภายในงาน

- การบรรยายหัวข้อ “Internet of Things (IoT) for Smart factory” 
โดยวิทยากร ดร.สมรักษ์ เพชรชาตรี ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการวิจัย (ห้องแลป บราวเนียน) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

- เสวนา การสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่ Smart factory ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เสวนาสร้างแรงบันดาลใจและชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ ที่จะสนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาธุรกิจ

ผู้ร่วมเสวนา
: คุณจีรวลา ฮวดมัย
ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iTAP) สวทช. หน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

: ดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์
หัวหน้าทีมพัฒนา NETPIE แพลตฟอร์ม IOT เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

: รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย Digital Engineering

: ดร.ชานนท์ ตุลาบดี
ประธานกรรมการ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ และก่อตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตอิเล็กทรอนิกส์และพื้นที่การเรียนรู้
สำหรับนักประดิษฐ์ (Hardware Startup) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Maker Movement

กิจกรรมพิเศษ
การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้เข้าสัมมนาได้พบปะ ขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และกลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจ อาทิ ITAP, NSTDA, NETPIE, DECC เป็นต้น

จัดโดย
ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร (MKT) ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิธีการสมัครเข้าร่วมสัมมนา:
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
กรอกใบสมัครช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/JfWcsF
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-564-6310 ต่อ 117
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FB: www.fb.com/decc.cae

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
131 อาคารนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี , 12120
T: 0 2564 6310-11 ต่อ 117 เบอร์ภายใน 5104 ต่อ 117 M: 085-953 6394
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: www.fb.com/decc.cae

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป