สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Food Innovation Business "ตอน เทคโนโลยี Food Rheology" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Food Rheology รวมถึงสร้างสังคม Food Innovation Business ในอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
*********** พิเศษ ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รับส่วนลดทันที 10% ************

สามารถดูรายละเอียด และ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่
Website: www.nstdaacademy.com/freo
Tel: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (อริสรา) , 81896 (นพดร)

หลักสูตร Food Innovation Business "ตอน เทคโนโลยี Food Rheology"

หลักสูตร Food Innovation Business "ตอน เทคโนโลยี Food Rheology"

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป