โปรแกรม ITAP สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนา ฟรี ! ใน หัวข้อ “การจัดการด้านพลังงานและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรม” เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนการผลิต การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น รับ 1 คน/นิติบุคคล) สมัครได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 1368, 1381 หมดเขตภายใน 19 กุมภาพันธ์ศกนี้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป