สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เข้าร่วมสัมมนา “ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยการออกแบบวิศวกรรม”

ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกระบวนการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตของกิจการให้สามารถเพิ่มศักยภาพทางการผลิตได้ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้นที่ https://goo.gl/Ne3UUE สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 6310 ต่อ 117, 106 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป