สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เข้าร่วมสัมมนา “ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยการออกแบบวิศวกรรม”

ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกระบวนการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตของกิจการให้สามารถเพิ่มศักยภาพทางการผลิตได้ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้นที่ https://goo.gl/Ne3UUE สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 6310 ต่อ 117, 106 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป