ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ FlowAccount.com และ Grant Thornton จัดกิจกรรมสัมมนา “เวิร์คช็อปเติมเต็มธุรกิจด้วย Software ไทย ครั้งที่ 5” ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรับมือกับธุรกิจยุคดิจิทัล และเรียนรู้การทำบัญชีเบื้องต้นด้วยระบบออนไลน์” แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกลุ่มผู้ประการธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม และสังหาริมทรัพย์ จำนวน 104 คนในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง โดยมี นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค กล่าวเปิดงาน

ในงานสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมรับมือกับธุรกิจยุคดิจิทัล โดยคุณซานเยห์ สัจเดว Partner of Grant Thornton เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการรายย่อยขนาดเล็กในท้องถิ่นในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการนำเทคโนโลยีออนไลน์มาสู่ธุรกิจของตัวเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น และทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล

 

จากนั้นเป็นกิจกรรม Workshop การบริหารรายรับและรายจ่าย โดยวิทยากรจาก FlowAccount.com ทั้งในส่วนของการบริหารรายรับ เช่น การเปิดใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบกำกับภาษี และใบเสร็จ การเช็คยอดขายและยอดค้างรับของบริษัท การบริหารสต็อกสินค้าเบื้องต้นด้วยใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า เป็นต้น และในส่วนของการบริหารรายจ่าย เช่น การบันทึกค่าใช้จ่ายโดยแยกหมวดหมู่ผ่าน FlowAccount.com การออกใบหัก ณ ที่จ่าย ระบบบริหารเงินเดือน การดูรายงานต่างๆ เพื่อทราบความเคลื่อนไหวของธุรกิจ เช่น รายงานยอดขาย ลูกค้า กำไร-ขาดทุน เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะนำ Solution ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ SMEs ตลอดจนการนำผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ร่วมออกบูธแสดงสินค้าและบริการให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท Flowaccount บริษัท ไทยดอทคอม จำกัด บริษัท ดาตา เซอร์เคิล เทคโนโลยี จำกัด บริษัท บริษัท ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด บริษัทมีจีเนียส จำกัด บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด และStarup House Rayong โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างครึกครื้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป