ณ ฮอลล์ 1 - 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานและนวัตกรรมเสนอในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560 ด้วยแนวคิด “สังคมผู้สูงวัย เข้าถึงได้ทุกคน” (Ageing Society: Access for All)

ประกอบด้วยผลงานที่ สวทช. โดยโปรแกรม ITAP ให้การสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อพัฒนานวัตกรรม และผลงานการวิจัยพัฒนาโดยนักวิจัยเอ็มเทค และเนคเทค นำเสนอในงาน โดยวันแรกของงานได้รับเกียรติจากคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. คณะสื่อมวลชน และผู้เข้าชมงานให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม

 

ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 พบกับผลงานของ สวทช. ประกอบด้วย ผลงานสนับสนุนภาคเอกชนโดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. ได้แก่ ครัวปูน ตู้เสื้อผ้า และกล่องข้าว ที่ออกแบบสัดส่วนมาให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และหมอนเพื่อสุขภาพ ที่เป็นหมอนยางพาราทรงหัวใจมีปุ่ม รวมทั้งเบาะรองนั่งสมาธิ หรือ Healthy Meditation Cushion ซึ่งเปิดตัวที่นี่ครั้งแรก ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ได้แก่ เครื่องสำอางสมุนไพรไทยดูแลสุขภาพผม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรตำรับไทย ยาสีฟันสมุนไพร ดร.ดี และครีมฟื้นฟู-บำรุงรากผมและหนังศีรษะ จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพผมที่ดี แลดูดกดำอยู่เสมอ

 

ขณะที่ผลงานโดยนักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ประกอบด้วย ผลงานการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ (BEN) และผลงานการออกแบบและประดิษฐ์รถเข็นนั่งปรับนอนสำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วย หรือ RT (Radiological Technology) Wheelchair

 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานโดยนักวิจัยเนคเทค สวทช. ประกอบด้วย SQR: บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยิน / ReachBook โปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ / ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน / บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอด้วยโทรศัพท์วิดีโอ

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงาน สวทช. ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 หรือมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560 ณ ฮอลล์ 1 - 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป