สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ AESIC ประเทศเกาหลีใต้ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (บริษัท หจก. ร้านค้า สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง“สร้างความต่าง เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจด้วย Eco-Innovation” (ภาคบรรยาย) ภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Capacity Building for SMEs in Thailand 2017

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยการสัมมนาเป็นภาษาเกาหลีและมีล่ามบรรยายไทย
ฟรีค่าลงทะเบียน รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/F4BJFXDr6p7ypFcD2 หมดเขตรับสมัคร 10 พฤศิกายน 2560 นี้ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณพนิตา ศรีประย่า โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป