ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ Manager Brand Management Office บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดตัวหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนจัดพิมพ์จำนวน 5,000 เล่ม เพื่อส่งต่อให้แก่ห้องสมุดและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดสรรหนังสือ ส่วนหนึ่งมอบให้ประชาชนที่สนใจในงาน อีกทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการภาพ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-  อดุลยเดช ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ทรงบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มาใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จนค้นพบแนวทางเพื่อนำมาใช้บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา ซึ่งคนในแวดวงวิทยาศาสตร์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทในการค้นคว้า วิจัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนเหล่านักวิทยาศาสตร์อาสาจึงได้รวมตัวกันจัดทำบทความ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

บทความรำลึกถึงพระราชจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ร้อยเรียงบันทึกจากใจของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ มีเนื้อหาอันทรงคุณค่าต่อการเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป กระรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงได้สนับสนุนการจัดพิมพ์ “หนังสือนักวิทย์คิดถึงในหลวง” จำนวน 5,000 เล่ม สำหรับแจกจ่ายไปยังห้องสมุดประชาชนและสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้แก่เยาวชนและประชาชนคนไทย ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ​“หนังสือนักวิทย์คิดถึงในหลวงได้รวบรวมบทความ บทวิเคราะห์ถึงพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 22 เรื่อง ผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ 18  ท่าน ซึ่งมีทั้งอาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ นักสื่อสาร ตลอดจนผู้บริหารในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย หลายท่านได้บอกเล่าถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามผ่านการถวายงานอย่างใกล้ชิด หลายท่านบอกเล่าถึงพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้สำเร็จ หวังว่าบทความทั้งหมดนี้จะเป็นแบบอย่างให้เยาวชนได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสานต่อแนวพระราชดำริและพระราชจริยวัตรที่งดงาม สมดั่งที่พระองค์ทรงเป็น “บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน”

พร้อมกันนี้ สวทช. ยังได้จัดแสดง นิทรรศการภาพ "นักวิทย์คิดถึงในหลวง" ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่โซน A บูท Y06 และจะมอบหนังสือนักวิทย์คิดถึงในหลวงแก่ประชาชนผู้สนใจ วันละ 200 เล่ม ในวันที่ 23-25 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยรับหนังสือฯ ได้ที่บูทศูนย์หนังสือ สวทช. โซน C1 บูท M19 นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือนักวิทย์คิดถึงในหลวงฉบับออนไลน์ได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/r/KingRama9andScience

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป