24 ต.ค. 60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 28 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (1st Batch: Science and Technology Program) หรือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียน จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. และนายชิโร่ เทราชิมา (Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ได้ให้ความร่วมมือแก่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในการดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS มาแล้วหลายรุ่น โดยในปีนี้ได้คัดเลือกเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 28 คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (1st Batch: Science and Technology Program) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

 

โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งเยาวชนดังกล่าวถือเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ที่จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นด้วยการพักอาศัยกับชาวญี่ปุ่นแบบโฮมสเตย์ พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของไทยกับชาวญี่ปุ่นและกลุ่มอาเซียนด้วย นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับเยาวชนที่หาไม่ได้จากการเยือนประเทศญี่ปุ่นโดยทั่วไป”

นายชิโร่ เทราชิมา (Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ประสงค์จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน และกลุ่มโอเชียเนีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นในภาพกว้างขึ้น

 

โดย โครงการ JENESYS 2017 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้องๆ เยาวชนจะได้ทัศนศึกษาเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่ใช่แค่พาไปเที่ยวชมเท่านั้นแต่จะสอดแทรกและกระตุ้นให้เยาวชนได้ว่าคิดว่าทำไมญี่ปุ่นถึงคิดเทคโนโลยีนั้นขึ้นมา เช่น การนั่งรถไฟชินคันเซ็น (Shinkansen) รถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น ที่แม้จะมีขบวนวิ่งต่อวันมากถึง 300 เที่ยว แต่ยังสามารถรักษาความตรงต่อเวลาได้ตามกำหนด อย่างมากอาจเลท 2-3 วินาทีเท่านั้น ซึ่งการเลทถึง 50 วินาทีถือเป็นเรื่องใหญ่ของชินคันเซ็นมาก อยากให้น้องๆ คิดว่าทำไมและอย่างไรรถไฟถึงตรงเวลาได้ขนาดนี้ หรืออีกเรื่องคือ เวลานั่งบนรถไฟขบวนจะไม่สั่น น้องๆ อาจทดลองวางแก้วน้ำบนรถไฟ และคิดตามไปด้วยว่าด้วยความเร็วของรถไฟขนาดนี้แต่ทำไมน้ำในแก้วจึงไม่หก เป็นต้น

 

นอกจากรับความสนุกสนานแล้วให้คิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังว่าทำไมถึงเกิดการสร้างเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมา ริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเองในแง่มุมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งระหว่างน้องๆ ร่วมกิจกรรมและภายหลังกลับมาประเทศไทยสามารถนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อยังเพื่อนๆ ในโรงเรียนและคนรอบข้าง รวมทั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปได้ด้วย”

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป