สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีความรู้พื้นฐาน Robotics & Mechatronics, อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าร่วม “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค – สสวท. (MTEC – IPST Robotics Teacher Camp)” ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อให้ครูนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อนครูในสถานศึกษาของตนเองและท้องถิ่น รวมทั้งร่วมงานกับ สสวท. ในการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

จึงขอเชิญครูระดับชั้นมัธยมผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  https://goo.gl/ev94hC และจะประกาศผลการคัดเลือกครูจำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครและคัดเลือกได้ที่  โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3408 (คุณพนมยงค์) อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และสอบถามรายละเอียดกิจกรรมค่ายได้ที่ โทร.  0 2564 6500 ต่อ 4679 (คุณอัครพล) อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป