สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับ Centre of Industry Accelerator and Patent Strategy, National Chiao Tung University (NCTU) จากไต้หวัน  ดำเนินโครงการ 2017 Taiwan Startup Gateway เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้มแข็งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนเกิดเครือข่ายเชื่อมโยง และเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับสตาร์ทอัพไทยมากยิ่งขึ้น

สตาร์ทอัพไทยที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมโครงการ ที่ประเทศไต้หวันระหว่างวันที่ 9 – 18 พฤศจิกายน 2560 นี้ ร่วมกับอีก 5 ประเทศ (มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอังกฤษ) โดยจะได้รับโอกาสดังต่อไปนี้

1. Expert Mentor
2. CEO Funding Matchup
3. Interdisciplinary Product Verification
4. Establish International and Soft Landing
5. International Market Expansion
6. Exhibit in "Meet Taipei 2017"

ทั้งนี้ สตาร์ทอัพไทยที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ดังต่อไปนี้

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไต้หวัน จำนวน 1 ที่นั่ง
2. ค่าที่พักตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานที่ไต้หวัน
3. ค่าบูธแสดงนิทรรศการในงาน Meet Taipei 2017

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 9 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันนำเสนอผลงานวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1508-1511

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป