เผยโฉมสุดยอด 3 ผลงานที่คว้ารางวัลโครงการ Young Technopreneur 2017 ที่สามารถตอบโจทย์การนำแนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆ สู่การเป็นนักธุรกิจด้านเทคโนโลยีตัวจริงได้สำเร็จ ปีหน้า “กลุ่มสามารถ” และสวทช. ยังผนึกกำลังจัดโครงการ Young Technopreneur 2018 ต่อเนื่อง มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ นำ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ภาครัฐมาใช้เป็นประเภทการประกวดภายใต้หัวข้อ “การนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน”

2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินัล 21: ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการนำแนวคิดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจทำเงิน เพื่อสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อมและผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้ ซึ่งภายในงานได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน พร้อมประกาศผลรางวัล “Samart Innovation Award 2017” ในโครงการ Young Technopreneur 2017 ให้กับกลุ่มเยาวชนและสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีของการดำเนิน “โครงการ Young Technopreneur หรือ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” มีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 700 ทีม ร่วมอบรมความรู้ด้านพื้นฐานธุรกิจเพื่อพัฒนาความรู้ในการนำเทคโนโลยีออกสู่ตลาด และมีการจัดตั้งเป็นธุรกิจแล้วกว่า 40 ราย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของประเทศไทยในอนาคต สำหรับปี 2561 โครงการฯ ยังคงความเข้มข้นทั้งหลักสูตรอบรมและให้ความรู้ที่มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับนักธุรกิจรุ่นใหม่มากขึ้น

กิจกรรม “เถ้าแก่น้อย Meet Investors” ได้เชิญกลุ่มนักลงทุนและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรายใหญ่เข้าร่วมงาน และกิจกรรม Idea To Market Boot Camp ยังเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ลงมือสำรวจตลาด เก็บ วิเคราะห์ และวางแผนการทำธุรกิจจำลอง ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างโอกาสให้น้องๆ เยาวชน ได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงให้ได้ ภายใต้หัวข้อการประกวดที่มีการปรับให้เข้ากับยุทธศาตร์ภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับ “การนำเทคโนโลยีมาสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นที่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์, อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร, อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า สำหรับปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 130 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมพิจารณาตัดสินทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมที่มีความต่างและสร้างมูลค่าสอดรับกับแผนธุรกิจที่โดดเด่นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 3 ทีม โดยรางวัลชนะเลิศ คว้ารางวัลสุดยอด Samart Innovation Award พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาท คือ ผลงาน “เพ็ทอินชัวร์ ประกันภัยภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์” เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์แบบครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย, รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือเติมอากาศ (Smart Boat O2 Improvement) เป็นอุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนในน้ำที่มีขนาดเล็กและมีความเร็วสูง และช่วยประหยัดพลังงานกว่าระบบเดิมถึง 10 เท่า และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ “ชาวไร่” เป็นระบบดูแลพืชอัตโนมัติมีระบบบริหารจัดการฟาร์มให้ผู้ใช้งานวางแผนการปลูกพืชได้และติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

“ผลงานในปีนี้สะท้อนให้เห็นว่าน้องๆ ผู้ที่เข้าประกวดไม่ได้เน้นแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการศึกษาความต้องการของตลาด แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคเป็นสำคัญ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง สร้างประโยชน์ให้สังคม ชุมชน และประเทศชาติ เช่น ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน พัฒนาคุณภาพเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นต้น”

สำหรับในปี 2018 กลุ่มบริษัทสามารถและ สวทช. ยังคงมุ่งมั่นผสานความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ด้วยการสนับสนุนให้เกิดเจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อเนื่องภายใต้ “โครงการ Young Technopreneur 2018” และมอบรางวัล “สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือรางวัล Samart Innovation Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทสามารถนับเป็นภาคเอกชนรายเดียวที่สนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ยาวนานที่สุด ซึ่งโครงการฯ ยังคงเน้นพัฒนาทักษะความรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยี ทั้งเนื้อหาการลงมือปฏิบัติจริง และการพบปะนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดนักธุรกิจตัวจริง

โดยปีนี้เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของภาครัฐจึงนำ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายมาใช้เป็นประเภทการประกวด ภายใต้หัวข้อ “การนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเศรษฐกิจและชุมชน” โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมนั้น ยังได้รับทุนพัฒนาผลงานจำนวน 30,000 บาท สำหรับรางวัลชนะเลิศ Samart Innovation Award รับเงินรางวัล 200,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจและใช้ในการพัฒนาผลงานสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ สวทช. ยังพร้อมสนับสนุนให้ Startup โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำด้านธุรกิจการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การลดภาษีสำหรับงานวิจัยและพัฒนาได้ถึง 300% มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม Startup พร้อมสร้างโอกาสในการพบนักลงทุน คู่ค้า และเข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สวท. จัดขึ้นเป็นประจำด้วย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป