ในงาน Thailand Tech Show 2017 ที่ไบเทค บางนา - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) โดย นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียวทง (National Chiao Tung University: NCTU) โดย นายไมค์ เชง (Mr. Mike Chen) ผู้บริหาร Centre of Industry Accelerator and Patent Strategy, NCTU ประเทศไต้หวัน แถลงความร่วมมือการเพิ่มศักยภาพของเทคสตาร์อัพไทย ภายใต้ความร่วมมือโครงการ “Thailand-Taiwan Startup Gateway” ซึ่งจะคัดเลือกสตาร์ทอัพ 8 รายเมืองไทยเข้าร่วมโครงการที่ประเทศไต้หวันในเดือน พ.ย. 60 นี้ ร่วมกับอีก 5 ประเทศ (มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอังกฤษ) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้มแข็งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนเกิดเครือข่ายเชื่อมโยง และเพิ่มโอกาสการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการ Thailand-Taiwan Startup Gateway เป็นโครงการช่วยเพิ่มศักยภาพเทคสตาร์ทอัพ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียวทง ประเทศไต้หวัน ดำเนินการขึ้น ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเข้มแข็งของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่ผลักดันให้เทคสตาร์ทอัพ มีความเข้มแข็งก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก สำหรับประเทศไทยทางศูนย์บ่มเพาะฯ จะทำการคัดเลือกสตาร์ทอัพจำนวน 8 ราย ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ ร่วมกับสตาร์ทอัพประเทศอื่นๆ ได้แก่ มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอังกฤษ

“หัวใจสำคัญหนึ่งของสตาร์ทอัพ คือ การโตให้เร็วอย่างมั่นคง และการขยายตัวด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่ ดังนั้น โครงการดังกล่าว จึงจะจัดให้มีกิจกรรม soft landing programme เป็นเวลา 6 วัน ที่เมือง Hsinchu ซึ่งเป็นที่ตั้งของ NCTU Accelerator มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยแห่งชาติของไต้หวัน หลังจากนั้นสตาร์อัพไทยทุกราย จะได้เข้าร่วมงาน Meet Taipei ณ กรุงไทเป อีกเป็นเวลา 3 วัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้มแข็งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างและเชื่อมโยงเครืองข่ายที่หลากหลาย ในมิติต่างๆ อาทิ รู้ทิศทางของผู้ผลิต เข้าถึงกระบวนการในการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับสากล เกิดการเร่งประยุกต์ใช้นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ การบูรณาการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาแอปพลิเคชัน โซลูชั่นต่างๆ ให้ตอบโจทย์ ตลอดจนการเพิ่มโอกาสการลงทุนในช่วงแรกด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ เป็นต้น”

โครงการ Thailand-Taiwan Startup Gateway ถือเป็นเวทีหนึ่งให้สตาร์ทอัพไทยได้มีโอกาสพบปะกับนักลงทุน และกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อมีโอกาสได้เติบโต ขยายธุรกิจ รวมถึงการระดมทุนในรูปแบบของธุรกิจสตาร์ทอัพ เทคสตาร์ทอัพที่สนใจ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1514-1515 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป