ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเจ้าของผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 "Seoul International Fair 2017" (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้งบประมาณโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1514-1515
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดเอกสารแบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ที่นี่
รายละเอียดงาน SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2017 (SIIF 2017) ที่นี่

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป