ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์อวกาศภายใต้โครงการ National Space Exploration 2017 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน),  คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ Ms. Liu Yang (หลิว หยาง) นักบินอวกาศหญิงคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมฯ สำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการทดลองวิทยาศาสตร์ในอวกาศและในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำของไทย พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัยและเยาวชนที่อุทิศความตั้งใจให้กับกิจกรรมของรัฐ

ซึ่ง สวทช. และ จิสด้า ร่วมกันประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยงานวิทยาศาสตร์อวกาศ ภายใต้โครงการ National Space Exploration หรือ NSE มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและการสำรวจในห้วงอวกาศ และรวมถึงการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณค่าและการพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมอวกาศ เพื่อการพัฒนาประเทศ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย และด้านการยกระดับงานวิจัยในประเทศ ตลอดจนการขยายอุตสาหกรรมอวกาศได้ต่อไปในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องและรองรับต่อแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ 20 ปี สำหรับผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับโอกาสให้นำไปทดลองในอวกาศ ได้แก่ 1. โครงการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้ง และโปรตีน-โปรตีนสำหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย โดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ และทีมงาน 2. โครงการอาหารไทยไปอวกาศ โดย นายกฤษณ์ คุนผลิน และทีมงาน 3. โครงการชักนำหัวของพืชสร้างหัวภายใต้สภาวะไร้น้ำหนัก โดย ดร. สุริยันตร์ ฉะอุ่ม และทีมงาน และ 4. โครงการเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อผลิตอาหารในอวกาศ โดย นายตะวัน ถิ่นถาวรกุล และทีมงาน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป