ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน ครบ 10 ปี การจัดตั้งโครงการ TAIST-Tokyo Tech
“Towards Global Education and Research Collaboration for Thailand 4.0”

สวทช. โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ซึ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาสำหรับการพัฒนาบุคลากร เพื่อผลิตนักวิจัยระดับโลกและวิศวกรระดับสูง กำหนดจัดงาน ครบ 10 ปี การจัดตั้งโครงการ TAIST-Tokyo Tech ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.05 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้อาวุโสที่ร่วมก่อตั้งโครงการและสนับสนุนการทำงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาในประเทศ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักโดยกว้างขวางด้วย

ภายในงานพบกับความเป็นมาตลอด 10 ปีโครงการ การบรรยายเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 130 ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น การมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0 และการเสวนาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยร่วมกันในประเทศไทย 4.0
**โดยสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษตลอดงาน**

Download Brochure

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน (รับจำนวนจำกัด) ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb6R2GKig8J7fKqts9OgoqAuthRjP6XMyryG-uWJFDe6Bx0w/viewform
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก  https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/TAIST10.html
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2564 8016-8

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป