25 ก.ค. 60 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) จัดสัมมนา “Food For the Future ทิศทางและโอกาสสู่ตลาดโลก” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 คน โดยมี คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน

โดยในงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการมาให้บรรยายในหลากหลากหัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “ธุรกิจอาหารกับการก้าวให้ทันไทยแลนด์ 4.0” โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร” โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ไบโอเทค สวทช. และหัวข้อ “เทคโนโลยีนำหน้าเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” โดย คุณภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ตลอดจนการเสวนาเรื่อง “อนาคตทิศทางและโอกาสสู่ตลาดโลกของอุตสาหกรรมอาหาร” ที่มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัทแดรี่โฮม จำกัด ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และคุณลลนา ธีระนุสรณ์กิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร KCG Corporation  โดยมี อ.กิตติชัย ราชมหา อาจารย์ประจำสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป