สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “Food For the Future ทิศทางและโอกาสสู่ตลาดโลก” ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับการบรรยายหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร” “ธุรกิจอาหารกับการก้าวให้ทันไทยแลนด์ 4.0” “เทคโนโลยีนำหน้าเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” และการเสวนาเรื่อง “อนาคตทิศทางและโอกาสสู่ตลาดโลกของอุตสาหกรรมอาหาร”

รับจำนวนจำกัด ผู้สนใจ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/aDzRXT หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1508-1511 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป