บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สวทช. ขอเชิญเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ เข้าร่วมงาน LAB SUMMIT 2017 งานสัมมนาและแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้านอาหาร ยา และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสำรองที่นั่งออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ http://www.greenworldmedia.co.th/register.php?re=lab-20072017 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2731 1191-4 ต่อ 102 อีเมล

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป