ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ “ActivePAKTM Ultra” สามารถคงความสดของเห็ดหอม ทั้งคุณค่าและรสชาติได้นานสูงสุด 9 วัน (จากเดิม 3 วัน) ที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส คิดค้นโดยนักวิจัยไทย ดร. วิชชุดา เดาด์ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช.

ออกอากาศรายการเช้านี้ที่หมอชิต ช่อง7HD
คนไทยทำได้: ตอนถุงหายใจได้ (ActivePAKTM Ultra)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป