สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สำหรับผู้ที่สนใจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและขอรับทุนเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ สามารถดาวโหลดเอกสารแบบคำขอได้ที่ Link : รายละเอียดเพิ่มเติม

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป