หน้าแรก บริการ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand Bioresource Research Center (TBRC)
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand Bioresource Research Center (TBRC)
19 เม.ย. 2564
0
e-service
บริการ

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand Bioresource Research Center (TBRC) เป็นศูนย์กลางการให้บริการชีววัสดุประเภทต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววัสดุแบบครบวงจรเพื่อการวิจัยประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ชีววัสดุ

 • บริการชีววัสดุที่มีคุณภาพด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
 • บริการรับฝากเก็บรักษา รวมทั้งให้บริการเช่าพื้นที่เก็บรักษาชีววัสดุ
 • บริการด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาและจัดจำแนกชนิดจุลินทรีย์
 • ฝึกอบรมการเก็บรักษาและการจัดจำแนกชนิดจุลินทรีย์

 

กฎหมายชีวภาพ

 • บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพในเชิงกฎหมาย เช่น การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
 • บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายชีวภาพ

 

ข้อมูลชีววัสดุ

 • บริการข้อมูลชีววัสดุโดยใช้
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฝึกอบรมการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ ให้แก่สมาชิกเครือข่าย

 

การวิจัยประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมสีเขียว (สิ่งแวดล้อม)
 • อุตสาหกรรมสุขภาพและยารักษาโรค

 

ติดต่อ

Tel. 02 117 8001, 02 117 8003
email : tbrcservice@biotec.or.th
Website : http://www.tbrcnetwork.org
E-service: https://www.tbrcnetwork.org/signin.php

แชร์หน้านี้: