หน้าแรก บริการ กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs/ Start-Up
กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs/ Start-Up
7 เม.ย. 2564
0
บริการ
สถิติบริการ

สถิติรายเดือนแบบสะสม - จำนวนโครงการที่ ITAP ให้คำปรึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

รายการ เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64
ITAP ให้คำปรึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (จำนวนโครงการ) 614 704 754 850 1,089 1,159 61

สถิติรายไตรมาสแบบสะสม - จำนวนโครงการที่ ITAP ให้คำปรึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

รายการ 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
ITAP ให้คำปรึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (จำนวนโครงการ) 999 1,482 324 551 754 1,159

สถิติรายปี - จำนวนโครงการที่ ITAP ให้คำปรึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

รายการ 2562 2563 2564
ITAP ให้คำปรึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (จำนวนโครงการ) 1,791 1,482 1,159
7 เม.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: