หน้าแรก แนะนำ สวทช. แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.4 (พ.ศ. 2564 – 2568) ฉบับย่อ
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.4 (พ.ศ. 2564 – 2568) ฉบับย่อ
23 ธ.ค. 2563
0
แผนกลยุทธ์ สวทช.

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนที่ 6.4 (พ.ศ. 2564 - 2568) ฉบับย่อ

สวทช. ทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี (Rolling strategic plan) ด้วยตระหนักว่าสถานการณ์ภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และนำผลการสำรวจความคาดหวังจากกลุ่มพันธมิตร ลูกค้าและประชาชน มาประกอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6.4 ปี พ.ศ. 2564-2568

แชร์หน้านี้: