หน้าแรก แนะนำ สวทช. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. (พ.ศ. 2563-2567)
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. (พ.ศ. 2563-2567)
20 พ.ย. 2563
0
แผนกลยุทธ์ สวทช.

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช.

แชร์หน้านี้: