หน้าแรก สวทช. จัดเต็มสิทธิประโยชน์ หนุนผู้ผ่านคัดเลือกโครงการ SUCCESS 2022
สวทช. จัดเต็มสิทธิประโยชน์ หนุนผู้ผ่านคัดเลือกโครงการ SUCCESS 2022
30 ส.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(30 สิงหาคม 2565) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) จัดกิจกรรม SUXCESS at first sight: Opportunities and Networking ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2565 หรือโครงการ SUCCESS ที่ให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสทำความรู้จักบริการของโครงการ และ เครือข่ายธุรกิจที่จะมาช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยมี ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี กล่าวว่าศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ที่เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะเเละเร่งสร้างการเติบโตโดยมีการวางแผนวินิจฉัยปัญหาทางธุรกิจตามตามศักยภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนเเละพันธมิตร ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในประเทศเเละต่างประเทศที่เข้มเเข็ง ซึ่งพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยกิจกรรม SUXCESS at first sight: Opportunities and Networking ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2565 หรือโครงการ SUCCESS ผู้ประกอบการจะได้รู้จักบริการของโครงการ และ เครือข่ายธุรกิจที่ศูนย์ฯ ได้เตรียมการสนับสนุน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 20 ปี BIC ได้สนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีให้เติบโตได้มากกว่า 800 บริษัท สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้มากกว่า 5,500 ล้านบาท

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า โครงการ SUCCESS ได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 10 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 43 ราย จากการคัดเลือกผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ด้านท่องเที่ยว ด้านอาหาร และด้านดิจิทัล โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศแบบ BCG Model ซึ่งในปีนี้มีพันธมิตรจากภาครัฐเเละเอกชนมาร่วมนำกลไกสนับสนุนในรูปเเบบที่หลากหลาย ได้แก่ มาตรการสนับสนุนทางด้านการเงินจาก SME D Bank เพื่อเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การสนับสนุนเพื่อการส่งออกเเละนำเข้า EXIM BANK และการสนับสนุนจาก Live Platform ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์ความรู้เครื่องมือทางการเงิน เครือข่ายธุรกิจ พร้อมทุนในการพัฒนาองค์กร ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 30 ทุน มูลค่ารวม 1,500,000 บาท รวมถึงการเชื่อมโยงโอกาสเข้าถึงบริการจาก สวทช. อาทิ ทุนสนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์เเละมาตรฐานจาก ITAP มูลค่าทุนละ 400,000 บาท การสนับสนุนงานวิจัยที่พร้อมใช้ เเละผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางเทคนิคเเละการตลาด จาก AI4Thai มูลค่าทุนละ 35,000 บาท การสร้างต้นแบบรวดเร็วจาก TDX การประเมินมูลค่าเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนจาก TTRS การขึ้นบัญชีนวัตกรรมเพื่อเข้าถึงการจัดซื้อภาครัฐ เป็นต้น

นอกจากนี้ทุกบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการประเมินมูลค่าของธุรกิจ เพื่อที่จะเตรียมร่วมทุน หรือ วางแผนกลยุทธ์บริษัทได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศที่มีความเข็มเเข็งในการส่งเสริมสตาร์ตอัป ได้แก่ จีน เกาหลี ไต้หวัน ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาด เเละสร้างเครือข่ายความร่วมมือไปประเทศเหล่านี้ได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้สนใจโครงการสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. Business Innovation Center, BIC (https://www.facebook.com/NstdaBIC/) อีเมล success@nstda.or.th โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 5015

………………………………………

30 ส.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: