หน้าแรก “กร ทัพพะรังสี” เยี่ยมชมแล็บ NCTC สวทช. ถกแผนผลักดัน 57 วิสาหกิจชุมชนปลูกพืช “กระท่อม” ให้ได้คุณภาพ เพิ่มรายได้เกษตรกร
“กร ทัพพะรังสี” เยี่ยมชมแล็บ NCTC สวทช. ถกแผนผลักดัน 57 วิสาหกิจชุมชนปลูกพืช “กระท่อม” ให้ได้คุณภาพ เพิ่มรายได้เกษตรกร
20 พ.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

อดีตรองนายกฯ “กร ทัพพะรังสี” เยี่ยมชมแล็บตรวจวิเคราะห์ “กัญชา กัญชง กระท่อม”  ของ NCTC สวทช. เตรียมประสานเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 57 แห่งทั่วประเทศ ทำความร่วมมือในการปลูกพืช “กระท่อม” ให้ได้คุณภาพก่อนส่งขายแปรรูป เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรไทย

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐนตรี เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านกัญชา กัญชง (Cannabis Analytical Testing Center : CATC) และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์พืชกระท่อม (Kratom Analytical Testing Service : KATS ) ที่มีเทคโนโลยีสำหรับตรวจหาปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญ Mitragynine และ 7-Hydroxy mitragynine ในพืชกระท่อมได้ โดยมี ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ NCTC ให้การต้อนรับ พร้อมมีการหารือร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ให้กับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

นายกร กล่าวว่า เนื่องจากต้องการแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรที่ส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหาปลูกพืชขายแล้วไม่ได้ราคา ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ในขณะที่ปัจจุบันมีพืชที่กำลังเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มเป็นพืชเศรษฐกิจคือ กัญชา กัญชง และกระท่อม ตนซึ่งมีเครือข่ายเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชน 57 แห่งทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะการปลูกพืชกระท่อม แต่เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้เรื่องการคัดพันธุ์ที่เหมาะสม และวิธีการปลูกให้ได้สารสำคัญและปลอดภัยก่อนเก็บเกี่ยวไปส่งขายเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงต้องการมาหารือแนวทางความร่วมมือกับ NCTC โดยตั้งเป้าว่าภายในปีนี้จะประสานนำเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายมาลงนามความร่วมมือกับ NCTC ต่อไป

“เราต้องการให้ NCTC เป็นพี่เลี้ยงในด้านวิชาการให้กับเกษตรกร ตั้งแต่คำแนะนำการคัดเลือกพันธุ์พืชไปปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค วิธีการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ไปจนถึงการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในพืชหลังเก็บเกี่ยว โดยแล็บของ NCTC มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เชื่อว่าจะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้”

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.(NCTC) กล่าวว่า NCTC มีผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำเกษตรกรในการปลูกพืชกัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อให้ได้คุณภาพของสารสำคัญและมีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาดผู้รับซื้อไปแปรรูป โดยในส่วนของพืชกระท่อม ปัจจุบัน NCTC มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทั้งใบกระท่อมสดและใบกระท่อมแห้ง รวมถึงสารสกัดกระท่อม และผลิตภัณฑ์ที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม ตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัย เช่น การตรวจหาปริมาณโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ตัวทำละลายตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน ปริมาณความชื้น สารเทอร์ปีนเชิงคุณภาพ รวมถึงการหาปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญ Mitragynine และ 7-Hydroxy mitragynine ให้ได้ค่ามาตรฐาน ซึ่งปริมาณของ Mitragynine และ 7-Hydroxy mitragynine  ถือเป็นสารสำคัญที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพของพืชกระท่อมแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งจะมีผลถึงการกำหนดราคาของผลผลิตในตลาดผู้รับซื้อได้ โดยคาดว่าหากมีความร่วมมือกันในอนาคต เกษตรกรสามารถส่งใบกระท่อมแต่ละสายพันธุ์มาตรวจหาปริมาณสารสำคัญ ซึ่ง NCTC จะช่วยตรวจวิเคราะห์พร้อมเก็บฐานข้อมูลกระท่อมแต่ละสายพันธุ์และพื้นที่การเพาะปลูกไว้ ทำให้สามารถให้คำแนะนำแก่เกษตรกรได้ว่า สายพันธุ์ไหนมีปริมาณสารสำคัญสูง ซึ่งปริมาณสารสำคัญ จะเป็นตัวบอกถึงคุณภาพของกระท่อม และอาจจะส่งผลถึงราคาของกระท่อมในตลาดอีกด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศอย่างครบวงจร ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2117 6850 , 0 2117 6864 E-mail : nctc@nstda.or.th

20 พ.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: