หน้าแรก โครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2564
โครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2564
16 ก.พ. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

โปสเตอร์ โครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2564

ปีการศึกษา 2564 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้และค้นหาคำตอบจากกระบวนการวิจัยในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์ และสนใจศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกและฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาเป็นระยะเวลา 6 เดือน

สนใจสอบถามรายละเอียดโครงงานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช ได้ที่
กรรณาภรณ์ สุจริตกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77113
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kannaporn.suc@nstda.or.th

และโครงงานด้านจุลชีววิทยา ได้ที่
จันทิรา ปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77249
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ juntira.pun@nstda.or.th

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก
https://www.nstda.or.th/ssh/news-prssh/277-plant-molecular-genetics-project-64.html

แชร์หน้านี้: